Herbes per còlics i per augmentar la producció

herbes 1

Les herbes contenen un principi actiu (d’elles en surt la farmacopea) i en les que es venen a granel no es pot saber quina dosi d’aquest principi s’està prenent.
Hi ha també el risc afegit de possible toxicitat per metalls pesants de la terra i per contaminació amb bateries o fongs.
En tots els estudis que s’han fet fins ara no s’ha trobat cap efecte galactagog (augment de producció) en cap herba ni substància similar.


Els còlics del lactant són sempre objecte de debat. El còlic és un dolor agut (pensem en un còlic nefrític, per exemple) i sota aquest paràmetre cal tractar i erradicar la causa del còlic. Còlic és un tipus de dolor, per entendre’ns, no una patologia en sí. Quan la causa d’aquest dolor són els gasos, el reflux, …. , no es parla de còlic del lactant sinó de gasos, de reflux….. , i es tracta al nadó o bé amb mesures físiques o bé amb la medicació que correspongui en una dosi ajustada a l’edat i el pes del nadó (mai a cegues sense saber quina dosi de principi actiu es dóna).


Cal tenir en compte que els nadons no tenen la mateixa capacitat de síntesi que els adults, així que certs components o quantitats que són segures en adults són perilloses en nadons. Si un nadó té una patologia que necessita un tractament, el recomanable és una prescripció mèdica segura. I si no necessita tractament, cal respectar les indicacions de lactància exclusiva (sigui materna o no) que inclou no prendre ni aigua ni infusions, ja que el seu sistema digestiu i el seu metabolisme no estan preparats per assimilar res més.

Dried herbal flower tea leaves over white background


Les herbes que sovint s’indiquen, d’una banda no tenen demostrada les propietats que se’ls atribueix i d’altra banda, i més important, sí que hi ha referència de perillositat per la lactància i pel nadó.

De manera resumida: 

Fonoll: poc segur i no es pot prendre en excés. A dosis elevades, és neurotòxic i convulsivant. L’excés de consum ha provocat letargia, vòmits i hipotonia en lactants. Té activitat estrogènica pel que pot disminuir la producció de llet. L’ús com a condiment o aliment en cuina és segur.

Alfàbrega: gens segura i sense efectes demostrats ni digestius ni com galactagog. No prendre infusions ni oli essencial durant embaràs, lactància, ni donar a nens en períodes llargs de temps. Potencialment tòxica a nivell cel·lular. Per ús culinari no és perillosa si es renta molt bé perquè ha estat causa freqüent de contaminació bacteriana.

Anís: per la poca toxicitat es pot prendre en petites dosis (ocasionalment). A dosis elevades, però, podria disminuir la producció de llet i provocar toxicitat.

Galega: En aquest cas, en consum moderat seria compatible amb la lactància, però no hi ha proves de la seva utilitat terapèutica i a Alemanya, per exemple, no es recomana per la falta de seguretat.

Fenigrec: Els estudis que documenten l’augment de producció de llet atribuïble a la presa de fenigrec són escassos i amb defectes metodològics. Altres treballs no troben cap efecte galactogog. Donada la seva falta de toxicitat, el consum moderat seria compatible amb la lactància, però altes dosis poden produir hipoglucèmia 
No utilitzar com galactogog sense control sanitari.

Us facilito una pàgina web on podeu consultar la compatibilitat de medicaments, herbes, teràpies i tractaments amb la lactància. Us animo a consultar-la sempre abans de prendre res i també quan algú us digui que no podeu prendre algun medicament. És una pàgina referent a escala internacional. www.e-lactància.org

Si voleu informacio més àmplia sobre fitoteràpia, hi ha una altra adreça on també podeu consultar: www.fitoterapia.net. 

També us deixo aquest article sobre la contaminació i adulteració d’herbes medicinals.