Son infantil

La son infantil canvia sovint mentre madura, ja que, com qualsevol procés, no és una línia recta, no hi ha avenços i regresions, sinó que tot és progressar malgrat que es facin passos de costat o hi hagi ensopegades en el trajecte.
Conèixer aquest camí, ajuda a transitar-lo i a tenir expectatives més reals.


La son infantil no pot aïllar-se de l’entorn familiar ni de les experiències del dia.

No es pot desvincular la son de la vigília, ni al bebè dels seus cuidadors.

Per això, s’ha de posar el focus en la son i el descans familiar, no només en la criatura, buscant equilibrar allò que genera conflicte, però en cap cas entrenant al bebèL’aproximació a la son infantil s’ha de fer des del coneixement de la fisiologia d’aquest procés, d’allò que col·labora a millorar la qualitat de la son i dels recursos que poden ajudar a conviure millor amb ell.
Un abordatge enfocat en la biologia del bebè i en l’ecologia de la seva son, que treballa per aconseguir un equilibri entre les necessitats del bebè (segons el seu moment evolutiu) amb les necessitats de la família quan es dona un desajustament entre aquestes..

És una aproximació més lenta, però no comporta plors ni és una solució a curt termini, sinó que estableix dinàmiques de comportament, hàbits i relacions saludables en la família.

Després de descartar molèsties que puguin estar interferint en la son, buscarem solucions pràctiques per als problemes de son familiar que siguin respectuoses amb les necessitats de tots els membres de la família, sempre basades en l’evidència científica més actual i en concordança amb els seus valors més profunds d’amor i cura dels fills.Certificada en Neurociencia del sueño infantil al CESI (Centro de Estudios del Sueño Infantil).

Adherida al seu códi deontològic que pots veure aquí (link al codi).

La comunitat CESI, a més, aporta la col·laboració de professionals de diferents disciplines per, entre tots, arribar a una visió àmplia i global.

video resumen del código deontológico

¿Com és una sessió?

Parlem sempre de la fisiologia de la son, és a dir, de la son normal i sana. Per això, iniciarem descartant qualsevol desviació de la normalitat o problema de salut que estigui incidint en la son, ja que d’haver-lo, cal derivar a l’especialista adequat per a resoldre’l abans de fer res.

Se’ns transmet erròniament que una criatura que es desperta té un problema, de manera que es començarà facilitant informació – actualitzada i basa en evidència contrastada – sobre com és la son infantil, proporcionant ajudes, recursos i guies que condueixin a la família cap a un millor descans.

Definirem la normalitat diferenciada dels problemes de son, ja que la majoria de les vegades partim d’expectatives poc realistes, algunes basades en falses creences i moltes altres per crítiques o comentaris aliens que ens fan perdre la nostra pròpia mirada.

Estudiarem junts la situació pertorbadora i les interferències a la son. Buscarem solucions pràctiques per la son familiar que siguin respectuoses amb les necessitats de tots els membres, sempre basades en l’evidència científica més actual i en concordança amb els valors de cada família d’amor i cura respectuosa dels fills.